• <button id="osvqt"><object id="osvqt"></object></button>
 • <progress id="osvqt"><big id="osvqt"></big></progress>
  <dd id="osvqt"></dd>

    <th id="osvqt"><track id="osvqt"></track></th>

    语文必会基本文体知识,5种表达方式、8种修辞、14种表达技巧!

    来源: 互联网 时间:2019-01-07 10:57:33 浏览量: 7526

    很多家长和同学都觉得语文的阅读理解想得到高分很难,究其原因,问题大致出在两个方面。

    一是理解能力欠缺,二是表达能力不够。

    理解能力欠缺比较难办。有不少初中的孩子,心智水平发展跟不上年龄的成长步伐,理解能力没有同步发展提升,对中学语文试题中的文章内容,缺乏一定深度的理解,体会不到作者通过文字所传达的深层次含义,自然也就无法根据题目的要求,准确的答出符合题意的答案。

    造成孩子心智水平发展落后,看起来孩子心理年龄比较小,看待问题偏向幼稚化的原因有很多,其中重要的一个原因就是对孩子的过渡?;?。

    相对而言,“穷人家的孩子早当家”,说的意思是家境困难的孩子,往往经历会比过渡?;さ暮⒆痈?,生活的磨砺让孩子心理年龄偏大,过早地体会到生活的不易,感悟到生活的本质,看待问题更趋向于成年人一样的深刻。

    而过渡?;さ暮⒆?,往往生活单调,平顺,在成长的过程中很少有机会体会挫折的感受,没有机会体会生活的不易,想法非常单纯,无法理解一些有深度内涵的事物,包括优秀的文章。

    一般而言,优秀文章的作者,大多都是在生活中有过丰富经历的,对生活有深刻感悟的,甚至在生活中屡遭挫折的,作者将自己对生活的感悟,通过文字呈现出来,目的在于表达自己对生活的一种理解,如果孩子被过渡?;?,心智水平偏向幼稚,往往是很难理解作者试图通过文章所要表达的内在含义的。

    所以,针对这第一种情况,作为家长,一定不要试图做孩子一辈子的?;ど?,让孩子成为温室里的花朵,该让孩子自己经历的,就一定要孩子自己亲身经历,只有自己亲身经历之后,才能有所体悟,才能健全自我人格,才能健康发展心理。

    至于,表达能力,体现在两个方面,一是表达什么?二是如何表达?

    首先,表达什么指的是,在理解文章含义,作者意图的前提下,按照题目的要求,准确的在脑海中提取对应的答案素材。

    根据对中高考真题的分析和研究,记叙文的阅读理解常见题型,常常涉及到基本的文体知识,期中包括:5种表达方式、8种修辞、14种表达技巧。

    五种表达方式包括:记叙、描写、抒情、议论、说明。

    八种修辞手法包括:比喻、拟人、夸张、排比、对偶、借代、设问、反问。

    14种表达技巧(也叫表现手法)包括:这里说的是14种,但我们不妨多了解一些。比如:托物言志、 托物起兴 、写景抒情 、寓情于景、 叙事抒情 、直抒胸臆 、 卒章显志、 象征、 衬托 、反衬、乐景衬哀情、虚实结合、侧面描写、正面描写、直接抒情、间接抒情、动静结合……

    不少同学到了初三,还不能搞清楚上面所提到的这些基础的文体知识,常常把表达方式和表达技巧混淆在一起,提到表达方式也常常说不清楚有哪些,提到表达技巧就更不知道说的是什么意思了,在答题的时候往往跟着感觉走,文不对题,词不达意,猜不到得分点,字数是凑齐了,但往往只能得个一两分,每一题都扣一两分,整体而言,十几二十分就没有了。

    所以,同学们务必要把上图中的问题知识,牢固扎实的掌握了,这是在必考考点范围内的。

    其次,关于如何表达,很多同学阅读量严重不足,尤其是深度阅读(精读)的不够,词汇量很是匮乏,很多时候虽然心里很清楚的题目的意图,也理解了文章的含义,但苦于找不到合适的词语来表达自己的意思,往往词不达意,造成大量十分。

    另外,就是不少学生对于阅读理解答题的策略不是很熟悉,不明白人类对任何事物的认知和理解都是通过浅层次的理解,往深层次理解延伸的,所谓的答题公式,实际上是让学生套用人类认识事物的普遍规律,先表达表层意思,再表达深层次意义。一般而言,一道3分的阅读题目,1分是浅层次的含义,2分是深层次的含义,不少同学只是表达了浅层次的含义,漏掉了深层次的含义,自然也就丢掉本来可以得到的分数了。

    分享:
    • 1
    • 2

    在线答疑

    提交您的问题,我们的顾问将主动与您联系

    热门文章

    免费获取备考攻略

    热门标签

    10bet官网亚洲版,十博官网亚洲版,10bo官网亚洲版 {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}| {尤文图斯主场}| {尤文图斯队歌}| {尤文图斯论坛}| {尤文图斯老板}| {尤文图斯队}| {尤文图斯队徽}| {尤文图斯足球俱乐部}| {尤文图斯虎扑}| {尤文图斯阵容2017}| {尤文图斯球员名单}| {拉齐奥对尤文图斯}| {尤文图斯国际米兰}| {尤文图斯对热那亚}| {国际米兰对尤文图斯}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}| {尤文图斯主场}| {尤文图斯队歌}| {尤文图斯论坛}| {尤文图斯老板}| {尤文图斯队}| {尤文图斯队徽}| {尤文图斯足球俱乐部}| {尤文图斯虎扑}| {尤文图斯阵容2017}| {尤文图斯球员名单}| {拉齐奥对尤文图斯}| {尤文图斯国际米兰}| {尤文图斯对热那亚}| {国际米兰对尤文图斯}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}| {尤文图斯主场}| {尤文图斯队歌}| {尤文图斯论坛}| {尤文图斯老板}| {尤文图斯队}| {尤文图斯队徽}| {尤文图斯足球俱乐部}| {尤文图斯虎扑}| {尤文图斯阵容2017}| {尤文图斯球员名单}| {拉齐奥对尤文图斯}| {尤文图斯国际米兰}| {尤文图斯对热那亚}| {国际米兰对尤文图斯}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}|